Obchodná akadémia Nitra

1

elearning.oanitra.sk

ddd

E-learningový portál pre študentov Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra

vzdelavanie.oanitra.sk

mod6

E-learningový portál pre vzdelávanie pedagógov

o projekte

o projekte

Základné informácie o projekte Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie so zameraním na nové formy a metódy vyučovania

Napísali o nás

PDFPrintE-mail Saturday, 16 April 2011 08:41

INFORMUJE.SK : Absolventi v praxi využijú efektívnu prácu s informáciami a informačnými technológiami
http://www.informuje.com/oanitra/absolventi-v-praxi-vyuziju-efektivnu-pracu-s-informaciami-a-informacnymi-technologiami

Reklamne články: Aktívne využitie nových metód vyučovania a prípravy na prax
http://reklamneclanky.sk/aktivne-vyuzitie-novych-metod-vyucovania-a-pripravy-na-prax/#more-16582

EČLANKY.sk: Zavedenie nových dimenzií a moderných prvkov vzdelávania
http://www.eclanky.sk/zavedenie-novych-dimenzii-a-modernych-prvkov-vzdelavania/

LIFE4US: Učitelia sa budú učiť efektívne využívať e-learning
http://life4us.cz/vzdelani-cizi-jazyky-mainmenu-134/104/4857-uitelia-sa-budu-ui-efektivne-vyuiva-e-learning

Prestavka.sk: Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu
http://www.prestavka.sk/42-oanitra-clanok-63/Inovacia-a-zefektivnenie-skolskeho-vzdelavacieho-programu-.xml

Pressonline: Nové dimenzie vyučovania na obchodnej akadémii
http://pressonline.cz/a/tz.php?akce=zprava&d=7219

Reporter
http://www.reporter.sk/5-29/Zobrazit-reportaz.xml

Americký veľvyslanec navštívil Obchodnú akadémiu v Nitre
http://www.infoline.sk/novinky/americky-ve-vyslanec-navstivil-obchodnu-akademiu-v-nitre.html

Veľvyslanec USA na Slovensku sa zaujímal o inovatívne projekty obchodnej akadémie
http://www.informuje.com/oanitra/velvyslanec-usa-na-slovensku-sa-zaujimal-o-inovativne-projekty-obchodnej-akademie

Veľvyslanca zaujímali názory študentov i rozvojové plány školy
http://www.prestavka.sk/42-oanitra-clanok-61/Velvyslanca-zaujimali-nazory-studentov-i-rozvojove-plany-skoly.xml

Veľvyslanca informovali o rozvojových zámeroch Obchodnej akadémie
http://www.reporter.sk/5-27/Zobrazit-reportaz.xml

Vzácna návšteva na Obchodnej akadémii v Nitre
http://www.pressonline.cz/a/tz.php?akce=zprava&d=6453

Na Obchodnú akadémiu v Nitre zavítala vzácna návšteva
http://www.eclanky.sk/na-obchodnu-akademiu-v-nitre-zavitala-vzacna-navsteva/

Veľvyslanec USA diskutoval so študentmi a pedagógmi Obchodnej akadémie v Nitre
http://reklamneclanky.sk/velvyslanec-usa-diskutoval-so-studentmi-a-pedagogmi-obchodnej-akademie-v-nitre/

Obchodnú akadémiu navštívila poslankyňa Európskeho parlamentu
http://reklamneclanky.sk/obchodnu-akademiu-navstivila-poslankyna-europskeho-parlamentu/

Poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Flašíková – Beňová navštívila Obchodnú akadémiu v Nitre
http://pressonline.cz/f/tz.php?akce=zprava&d=6740

Europoslankyňa Monika Flašíková – Beňová zavítala do nitrianskej strednej školy
http://pr-clanky.sk/?p=8500&preview=true

Europoslankyňa diskutovala so stredoškolákmi v Nitre
http://www.reporter.sk/5-28/Zobrazit-reportaz.xml

Poslankyňa Európskeho parlamentu diskutovala v Nitre so študentmi a učiteľmi
http://informuje.com/oanitra/poslankyna-europskeho-parlamentu-diskutovala-v-nitre-so-studentmi-a-ucitelmi

Stredoškoláci privítali návštevu z Európskeho parlamentu
http://www.prestavka.sk/42-oanitra-clanok-62/Stredoskolaci-privitali-navstevu-z-Eur%C3%B3pskeho-parlamentu-.xml

Poslankyňa Európskeho parlamentu diskutovala so žiakmi o aktuálnych témach
http://aktualitycislo1.sk/vzdelavanie/

Návšteva z Európskeho parlamentu zavítala na odbornú školu v Nitre
http://www.infoline.sk/novinky/

Infoline.sk: Obchodná akadémia umožní študentom získať európsky počítačový vodičák

http://www.infoline.sk/novinky/obchodna-akademia-umozni-studentom-ziskat-europsky-pocitacovy-vodicak.html

Informuje.com: Nitrianska Obchodná akadémia priniesla študentom možnosť získať európsky PC certifikát
http://www.informuje.com/oanitra/nitrianska-obchodna-akademia-priniesla-studentom-moznost-ziskat-europsky-pc-certifikat

Prestavka.sk: Absolventi Obchodnej akadémie v Nitre sa zamestnávateľom môžu preukázať vodičákom na počítač
http://www.prestavka.sk/42-oanitra-clanok-55/Absolventi-Obchodnej-akademie-v-Nitre-sa-zamestnavatelom-mo-zu-preukazat--vodicakom-na-pocitac.xml

Reportér.sk: Obchodná akadémia z Nitry pripravuje študentov pre zvládnutie potrieb praxe
http://www.reporter.sk/5-22/Zobrazit-reportaz.xml

Pressonline.cz: Kľúčové IT kompetencie a interaktívne vyučovanie posúvajú žiakov do vyššieho levelu
http://www.pressonline.cz/a/tz.php?akce=zprava&d=5168

eclanky.sk: V Nitre implementujú do školskej praxe nové dimenzie vyučovania a odbornej prípravy
http://www.eclanky.sk/v-nitre-implementuju-do-skolskej-praxe-nove-dimenzie-vyucovania-a-odbornej-pripravy/

PR Články: Fondy Európskej únie pomáhajú v Nitre premieňať tradičnú školu na modernú
http://www.prclanky.sk/fondy-europskej-unie-pomahaju-v-nitre-premienat-tradicnu-skolu-na-modernu-5567.html

Reklamne články: S podporou ESF pripravujú študentov pre zvládnutie požiadaviek praxe
http://reklamneclanky.sk/s-podporou-esf-pripravuju-studentov-pre-zvladnutie-poziadaviek-praxe/

Aktuality: S podporou ESF pripravujú študentov pre zvládnutie požiadaviek praxe
http://aktualitycislo1.sk/vzdelavanie/

Reklamne články: Učitelia a žiaci začínajú využívať interaktívne tabule
http://reklamneclanky.sk/ucitelia-a-ziaci-zacinaju-vyuzivat-interaktivne-tabule/

PR Články: Vyučovací proces Obchodnej akadémie obohatia interaktívne učebne
http://www.prclanky.sk/?p=9139

Pressonline.cz: Interaktívne vyučovanie je vyučovacou stratégiou 21. storočia
http://www.pressonline.cz/a/tz.php?akce=zprava&d=6015

Reportér.sk: Projekt obchodnej akadémie prináša interaktívny štýl vyučovania
http://www.reporter.sk/5-23/Zobrazit-reportaz.xml

Informuje.com: Interaktívne vyučovanie má obchodných akadémiách perspektívu
http://www.informuje.com/oanitra/interaktivne-vyucovanie-ma-v-prostredi-obchodnych-akademii-perspektivu

Aktualitycislo1.sk: S podporou ESF zavádzajú interaktivitu do vyučovania
http://aktualitycislo1.sk/vzdelavanie/

Infoline.sk
http://www.infoline.sk/novinky/na-obchodnej-akademii-zacinaju-vyuzivat-prvky-interaktivneho-vyucovania.html

Prestavka.sk: Obchodná akadémia v Nitre využíva model interaktívneho vyučovania
http://www.prestavka.sk/42-oanitra-clanok-57/Obchodna-akademia-v-Nitre-vyuziva-model-interaktivneho-vyucovania.xml

Infoline.sk: Obchodná akadémia plánuje rozšíriť využívania e-learningových metód
http://www.infoline.sk/novinky/obchodna-akademia-planuje-rozsirit-vyuzivania-e-learningovych-metod.html

Informuje.sk: K novinkám na obchodnej akadémie pribudne e-learning
http://www.informuje.com/oanitra/k-novinkam-na-obchodnej-akademii-pribudne-e-learning

Pressonline.cz: Učitelia sa budú učiť efektívne využívať e-learning
http://www.pressonline.cz/a/tz.php?akce=zprava&d=6263

Prestavka.sk: E-learningové metódy obohatia vyučovanie na obchodnej akadémie
http://www.prestavka.sk/42-oanitra-clanok-59/E-learningove-met%C3%B3dy-obohatia-vyucovanie-na-obchodnej-akademie.xml

eclanky.sk: Novú didaktickú techniku rozšíri e-learningové vyučovanie
http://www.eclanky.sk/novu-didakticku-techniku-rozsiri-e-learningove-vyucovanie/?preview=true&preview_id=89407&preview_nonce=b140fe1473

Reklamne clanky: E-learning pomôže študentom i učiteľom
http://reklamneclanky.sk/e-learning-pomoze-studentom-i-ucitelom/

Reportér.sk: E-learning rozvíja kompetencie a zvyšuje šance na pracovné uplatnenie
http://www.reporter.sk/5-26/Zobrazit-reportaz.xml

Informačný portál: Infoline.sk
Linka: http://www.infoline.sk/novinky/obchodna-akademia-vhodne-miesto-pre-rozvoj-k-ucovych-kompetencii.html

Informačný portál: Informuje.sk
Linka: http://www.informuje.com/oanitra/projekt-obchodnej-akademie-v-nitre-prinasa-cenne-benefity-pre-pedagogov-i-ziakov

Informačný portál: Prestavka.sk
Linka: http://www.prestavka.sk/42-oanitra-clanok-53/Obchodna-akademia:-vhodne-miesto-pre-rozvoj-klucovych-kompetencii.xml

Informačný portál: eclanky.sk
Linka: http://www.eclanky.sk/obchodna-akademia-rozvija-klucove-kompetencie-studentov-i-pedagogov/

Informačný portál: pressonline.cz
Linka: http://www.pressonline.cz/a/tz.php?akce=zprava&d=4827

Informačný portál: PRCLANKY.SK
Linka: http://www.prclanky.sk/obchodna-akademia-v-nitre-prinasa-inovacie-do-vzdelavania-4277.html

Informačný portál: reporter.sk
Linka: http://www.reporter.sk/5-21/Zobrazit-reportaz.xml

Informačný portál: Reklamne clanky
Linka: http://reklamneclanky.sk/inovacia-a-zefektivnenie-skolskeho-vzdelavacieho-programu-obchodnej-akademie-v-nitre/

Informačný portál: Aktuality
Linka: http://aktualitycislo1.sk/vzdelavanie/