Obchodná akadémia Nitra

1

elearning.oanitra.sk

ddd

E-learningový portál pre študentov Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra

vzdelavanie.oanitra.sk

mod6

E-learningový portál pre vzdelávanie pedagógov

o projekte

o projekte

Základné informácie o projekte Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie so zameraním na nové formy a metódy vyučovania

Info

Napísali o nás

PDFPrintE-mail Saturday, 16 April 2011 08:41

INFORMUJE.SK : Absolventi v praxi využijú efektívnu prácu s informáciami a informačnými technológiami
http://www.informuje.com/oanitra/absolventi-v-praxi-vyuziju-efektivnu-pracu-s-informaciami-a-informacnymi-technologiami

Reklamne články: Aktívne využitie nových metód vyučovania a prípravy na prax
http://reklamneclanky.sk/aktivne-vyuzitie-novych-metod-vyucovania-a-pripravy-na-prax/#more-16582

EČLANKY.sk: Zavedenie nových dimenzií a moderných prvkov vzdelávania
http://www.eclanky.sk/zavedenie-novych-dimenzii-a-modernych-prvkov-vzdelavania/

LIFE4US: Učitelia sa budú učiť efektívne využívať e-learning
http://life4us.cz/vzdelani-cizi-jazyky-mainmenu-134/104/4857-uitelia-sa-budu-ui-efektivne-vyuiva-e-learning

Prestavka.sk: Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu
http://www.prestavka.sk/42-oanitra-clanok-63/Inovacia-a-zefektivnenie-skolskeho-vzdelavacieho-programu-.xml

Pressonline: Nové dimenzie vyučovania na obchodnej akadémii
http://pressonline.cz/a/tz.php?akce=zprava&d=7219

Reporter
http://www.reporter.sk/5-29/Zobrazit-reportaz.xml

Americký veľvyslanec navštívil Obchodnú akadémiu v Nitre
http://www.infoline.sk/novinky/americky-ve-vyslanec-navstivil-obchodnu-akademiu-v-nitre.html

Veľvyslanec USA na Slovensku sa zaujímal o inovatívne projekty obchodnej akadémie
http://www.informuje.com/oanitra/velvyslanec-usa-na-slovensku-sa-zaujimal-o-inovativne-projekty-obchodnej-akademie

Veľvyslanca zaujímali názory študentov i rozvojové plány školy
http://www.prestavka.sk/42-oanitra-clanok-61/Velvyslanca-zaujimali-nazory-studentov-i-rozvojove-plany-skoly.xml

Veľvyslanca informovali o rozvojových zámeroch Obchodnej akadémie
http://www.reporter.sk/5-27/Zobrazit-reportaz.xml

Vzácna návšteva na Obchodnej akadémii v Nitre
http://www.pressonline.cz/a/tz.php?akce=zprava&d=6453

Na Obchodnú akadémiu v Nitre zavítala vzácna návšteva
http://www.eclanky.sk/na-obchodnu-akademiu-v-nitre-zavitala-vzacna-navsteva/

Veľvyslanec USA diskutoval so študentmi a pedagógmi Obchodnej akadémie v Nitre
http://reklamneclanky.sk/velvyslanec-usa-diskutoval-so-studentmi-a-pedagogmi-obchodnej-akademie-v-nitre/

Obchodnú akadémiu navštívila poslankyňa Európskeho parlamentu
http://reklamneclanky.sk/obchodnu-akademiu-navstivila-poslankyna-europskeho-parlamentu/

Poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Flašíková – Beňová navštívila Obchodnú akadémiu v Nitre
http://pressonline.cz/f/tz.php?akce=zprava&d=6740

Europoslankyňa Monika Flašíková – Beňová zavítala do nitrianskej strednej školy
http://pr-clanky.sk/?p=8500&preview=true

Europoslankyňa diskutovala so stredoškolákmi v Nitre
http://www.reporter.sk/5-28/Zobrazit-reportaz.xml

Poslankyňa Európskeho parlamentu diskutovala v Nitre so študentmi a učiteľmi
http://informuje.com/oanitra/poslankyna-europskeho-parlamentu-diskutovala-v-nitre-so-studentmi-a-ucitelmi

Stredoškoláci privítali návštevu z Európskeho parlamentu
http://www.prestavka.sk/42-oanitra-clanok-62/Stredoskolaci-privitali-navstevu-z-Eur%C3%B3pskeho-parlamentu-.xml

Poslankyňa Európskeho parlamentu diskutovala so žiakmi o aktuálnych témach
http://aktualitycislo1.sk/vzdelavanie/

Návšteva z Európskeho parlamentu zavítala na odbornú školu v Nitre
http://www.infoline.sk/novinky/

Infoline.sk: Obchodná akadémia umožní študentom získať európsky počítačový vodičák

http://www.infoline.sk/novinky/obchodna-akademia-umozni-studentom-ziskat-europsky-pocitacovy-vodicak.html

Informuje.com: Nitrianska Obchodná akadémia priniesla študentom možnosť získať európsky PC certifikát
http://www.informuje.com/oanitra/nitrianska-obchodna-akademia-priniesla-studentom-moznost-ziskat-europsky-pc-certifikat

Prestavka.sk: Absolventi Obchodnej akadémie v Nitre sa zamestnávateľom môžu preukázať vodičákom na počítač
http://www.prestavka.sk/42-oanitra-clanok-55/Absolventi-Obchodnej-akademie-v-Nitre-sa-zamestnavatelom-mo-zu-preukazat--vodicakom-na-pocitac.xml

Reportér.sk: Obchodná akadémia z Nitry pripravuje študentov pre zvládnutie potrieb praxe
http://www.reporter.sk/5-22/Zobrazit-reportaz.xml

Pressonline.cz: Kľúčové IT kompetencie a interaktívne vyučovanie posúvajú žiakov do vyššieho levelu
http://www.pressonline.cz/a/tz.php?akce=zprava&d=5168

eclanky.sk: V Nitre implementujú do školskej praxe nové dimenzie vyučovania a odbornej prípravy
http://www.eclanky.sk/v-nitre-implementuju-do-skolskej-praxe-nove-dimenzie-vyucovania-a-odbornej-pripravy/

PR Články: Fondy Európskej únie pomáhajú v Nitre premieňať tradičnú školu na modernú
http://www.prclanky.sk/fondy-europskej-unie-pomahaju-v-nitre-premienat-tradicnu-skolu-na-modernu-5567.html

Reklamne články: S podporou ESF pripravujú študentov pre zvládnutie požiadaviek praxe
http://reklamneclanky.sk/s-podporou-esf-pripravuju-studentov-pre-zvladnutie-poziadaviek-praxe/

Aktuality: S podporou ESF pripravujú študentov pre zvládnutie požiadaviek praxe
http://aktualitycislo1.sk/vzdelavanie/

Reklamne články: Učitelia a žiaci začínajú využívať interaktívne tabule
http://reklamneclanky.sk/ucitelia-a-ziaci-zacinaju-vyuzivat-interaktivne-tabule/

PR Články: Vyučovací proces Obchodnej akadémie obohatia interaktívne učebne
http://www.prclanky.sk/?p=9139

Pressonline.cz: Interaktívne vyučovanie je vyučovacou stratégiou 21. storočia
http://www.pressonline.cz/a/tz.php?akce=zprava&d=6015

Reportér.sk: Projekt obchodnej akadémie prináša interaktívny štýl vyučovania
http://www.reporter.sk/5-23/Zobrazit-reportaz.xml

Informuje.com: Interaktívne vyučovanie má obchodných akadémiách perspektívu
http://www.informuje.com/oanitra/interaktivne-vyucovanie-ma-v-prostredi-obchodnych-akademii-perspektivu

Aktualitycislo1.sk: S podporou ESF zavádzajú interaktivitu do vyučovania
http://aktualitycislo1.sk/vzdelavanie/

Infoline.sk
http://www.infoline.sk/novinky/na-obchodnej-akademii-zacinaju-vyuzivat-prvky-interaktivneho-vyucovania.html

Prestavka.sk: Obchodná akadémia v Nitre využíva model interaktívneho vyučovania
http://www.prestavka.sk/42-oanitra-clanok-57/Obchodna-akademia-v-Nitre-vyuziva-model-interaktivneho-vyucovania.xml

Infoline.sk: Obchodná akadémia plánuje rozšíriť využívania e-learningových metód
http://www.infoline.sk/novinky/obchodna-akademia-planuje-rozsirit-vyuzivania-e-learningovych-metod.html

Informuje.sk: K novinkám na obchodnej akadémie pribudne e-learning
http://www.informuje.com/oanitra/k-novinkam-na-obchodnej-akademii-pribudne-e-learning

Pressonline.cz: Učitelia sa budú učiť efektívne využívať e-learning
http://www.pressonline.cz/a/tz.php?akce=zprava&d=6263

Prestavka.sk: E-learningové metódy obohatia vyučovanie na obchodnej akadémie
http://www.prestavka.sk/42-oanitra-clanok-59/E-learningove-met%C3%B3dy-obohatia-vyucovanie-na-obchodnej-akademie.xml

eclanky.sk: Novú didaktickú techniku rozšíri e-learningové vyučovanie
http://www.eclanky.sk/novu-didakticku-techniku-rozsiri-e-learningove-vyucovanie/?preview=true&preview_id=89407&preview_nonce=b140fe1473

Reklamne clanky: E-learning pomôže študentom i učiteľom
http://reklamneclanky.sk/e-learning-pomoze-studentom-i-ucitelom/

Reportér.sk: E-learning rozvíja kompetencie a zvyšuje šance na pracovné uplatnenie
http://www.reporter.sk/5-26/Zobrazit-reportaz.xml

Informačný portál: Infoline.sk
Linka: http://www.infoline.sk/novinky/obchodna-akademia-vhodne-miesto-pre-rozvoj-k-ucovych-kompetencii.html

Informačný portál: Informuje.sk
Linka: http://www.informuje.com/oanitra/projekt-obchodnej-akademie-v-nitre-prinasa-cenne-benefity-pre-pedagogov-i-ziakov

Informačný portál: Prestavka.sk
Linka: http://www.prestavka.sk/42-oanitra-clanok-53/Obchodna-akademia:-vhodne-miesto-pre-rozvoj-klucovych-kompetencii.xml

Informačný portál: eclanky.sk
Linka: http://www.eclanky.sk/obchodna-akademia-rozvija-klucove-kompetencie-studentov-i-pedagogov/

Informačný portál: pressonline.cz
Linka: http://www.pressonline.cz/a/tz.php?akce=zprava&d=4827

Informačný portál: PRCLANKY.SK
Linka: http://www.prclanky.sk/obchodna-akademia-v-nitre-prinasa-inovacie-do-vzdelavania-4277.html

Informačný portál: reporter.sk
Linka: http://www.reporter.sk/5-21/Zobrazit-reportaz.xml

Informačný portál: Reklamne clanky
Linka: http://reklamneclanky.sk/inovacia-a-zefektivnenie-skolskeho-vzdelavacieho-programu-obchodnej-akademie-v-nitre/

Informačný portál: Aktuality
Linka: http://aktualitycislo1.sk/vzdelavanie/

 

Tlačové správy

PDFPrintE-mail Tuesday, 18 January 2011 21:51

Obchodná akadémia rozvíja kľúčové kompetencie študentov i pedagógov

TLAČOVÁ SPRÁVA

Nitra (31. januára 2011) – Žiaci obchodných akadémií, ktorí chcú uspieť na domácom či zahraničnom trhu práce, by mali ovládať ucelený súbor spôsobilostí potrebných pre život vo vedomostnej spoločnosti. Pre ich kvalitnú prípravu na zvládnutie pracovných úloh je však potrebné vytvárať vhodné podmienky už počas školskej prípravy. Dôležité je pritom , aby si študenti už počas štúdia osvojili čo najviac dôležitých kľúčových kompetencií. V podmienkach Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra sa tieto úlohy darí úspešne zvládať s pomocou dopytovo - orientovaného projektu podporeného Európskym sociálnym fondom v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

Read more...

Informovanie o projekte

PDFPrintE-mail Tuesday, 18 January 2011 21:31

Základné formy informovania o projekte:

1)Informačné tabule
V miestnostiach, v ktorých budú prebiehať vzdelávacie aktivity projektu, budú umiestnené informačné tabule v súlade s požiadavkami uvedenými v Manuáli pre informovanie publicitu.
2)Nálepky
Na všetkých didaktických prostriedkoch a technike zakúpených v rámci podporeného projektu budú nálepky s logom EÚ a ESF, na ktorých bude uvedená informácia, že uvedené zariadenie bolo spolufinancované z ESF.
3)Prezenčné listiny a ostatné dokumenty
Na týchto dokumentoch bude tiež logo EÚ a ESF + vyhlásenie, že daný OP bol spolufinancovaný z ESF.
4)Učebné pomôcky (zošity, perá ap.)
Na týchto pomôckach bude tiež logo EÚ a ESF + vyhlásenie, že daný OP bol spolufinancovaný z ESF.

Rozšírené formy zabezpečovania publicity projektu:

1)Web stránka projektu
Príjemca vytvorí osobitnú webovú stránku týkajúcu sa predmetného projektu podporeného z ESF. Na pravidelne aktualizovanej  webovej stránke budú zverejnené všetky podrobnosti o cieľoch, aktivitách, priebehu a výstupoch projektu. Súčasťou stránky bude fotodokumentácia z priebehu aktivít, odkazy na stránky ESF, EÚ, ECDL. Do obsahu webovej stránky budú môcť prispievať aj členovia cieľovej skupiny projektu (študenti našej školy). Základné informácie o projekte zverejníme aj na webovej stránke školy a v školskom časopise.

2)Tlačové správy
V rámci projektu budú vytvárané tlačové správy, ktoré budú informovať o začiatku, dôležitých momentoch, priebehu a výsledkoch projektu. Tlačové správy budú prostredníctvom špecializovaného mediálneho servisu distribuované do printových i elektronických médií. Distribúcia tlačových správ bude smerovaná predovšetkým do regionálnych médií a informačných web portálov, ako aj do špecializovaných periodík (napr. Učiteľské noviny ap.)

3)Monitoring publicity
V rámci projektu bude zabezpečený monitoring zrealizovanej publicity. Sledovať a vyhodnocovať sa budú všetky mediálne výstupy v tlači, na webových informačných portáloch, v elektronických médiách. Mediálne výstupy budú hodnotené z kvantitatívnej i kvalitatívnej stránky.

4)Brožúra pre účastníkov projektu
Každý účastník projektu dostane v záverečnej fáze projektu tlačenú brožúru obsahujúcu podrobné informácie o cieľoch, aktivitách, priebehu a výstupoch projektu. Súčasťou brožúry bude aj fotodokumentácia v priebehu projektu, vyhodnotenie dotazníka spokojnosti účastníkov s priebehom projektu, vybrané citácie účastníkov projektu, ktoré uviedli v dotazníku,  výber z priebežných hodnotiacich správ a ďalšie informácie..